21
wrz

Jeśli po między dużym

Jeśli po między znacznym uszkodzeniem ciała a śmiercią bliskiej osoby, minęło sporo czasu wolno ubiegać się zwrot wydatków leczenia. Zwrot takich kosztów nazywany jest zadośćuczynieniem. Jeśli natomiast sprawca wypadku wypłacał do chwili śmierci dopłaty do odszkodowań będące zwrotem kosztów za kurowanie, nie jest on zobowiązany do zwrotu wydatków leczenia, opieki i pogrzebu jednostką trzecim. Koszty pogrzebu są zwracane w wypadku wydatków uzasadnionych. Pod uwagę brane jest środowisko w jakim osoba zmarła żyła, tradycje oraz ceremoniały rodzinne. Odszkodowanie pogrzebowe nie będzie dotyczyć kosztów zbędnych. Tutaj odszkodowania gdańsk tego typu pokryją koszty powiązane z transportem zwłok do miejsca pochówku, wykupienie miejsca na cmentarzu, cenę trumny i wieńców. W co niektórych przypadkach do kosztów zwracanych zalicza się cenę odzieży żałobnej. Wielokrotnie do tego typu roszczeń zalicza się koszt nagrobka, a także organizację stypy. Okoliczności, w których zginął zmarły, bywają tragiczne. W takich wypadkach rodzina ma potrzebę organizacji odświętnego i uroczystego pochówku.
Biznes
Ekonomia
Biuro księgowe
Biznes

Comments are closed.